X
پنجشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ ۱۲:۴۳ ۲۷۶
چچ
آمارو فرآوری داده های اطلاعاتی نقش مهمی در تصمیم گیری و توسعه استان ومدیریت حوزه صنعت ،معدن وتجارت دارد

نیازی مدیر کل دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت

آمارو فرآوری داده های اطلاعاتی نقش مهمی در تصمیم گیری و توسعه استان ومدیریت حوزه صنعت ،معدن وتجارت دارد

تصمیم گیری و توسعه استان و مدیریت حوزه صنعت ،معدن وتجارت در گرو آمار و فرآوری داده های اطلاعاتی

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، نیازی مدیر کل دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنعت ، معدن و تجارت درجلسه ای  که باحضور ریس ومدیران ادارات صنعت معدن وتجارت آذربایجان غربی اظهار داشت :مهمترین نیازمندیهای حاکمیت بویژه در بخش صنعت معدن و تجارت در دو بعد است یکسری تصمیم هائی جاری و روزانه که توسط کارشناسان در ابعاد مختلف ستادی، ملی و سازمانی گرفته می شود که این تصمیمیات باید مبتنی بر آمار و اطلاعات و دیگری آمار و اطلاعات که زمینه تصمیم گیری و تصمیم سازی در مفاهیمی مانند برنامه ریزی ، سیاست گذاری ، پایش و نظارت و کنترل آیتم هائی در بخش صنعت معدن و تجارت است .

 وی افزود مقامات کشوری و مدیران ارشد برای اینکه بخواهند تصمیمی برای آینده کشور اتخاذ کنند به یکسری اطلاعات نیازدارند که اینها دیگر از جنس آمار و داده نیست بلکه تحلیل و دانش مدیران ارشد و میانی بوده و اگر این نوع آمار وجود نداشته باشد کارشناسان دچار اشتباه شده و مهمتر اینکه آگر این تحلیلها و اطلاعات بصورت یکپارچه و بموقع نباشد تصمیم گیری و تصمیم سازی ممکن است با خدشه مواجه شود .

مدیر کل دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنعت ، معدن و تجارت تصریح کرد طرح پایش ، میزان شاخص‌های مهم صنعتی از جمله تولید ، صادرات و اشتغال را به صورت دقیق مورد بررسی وطرح پایش کمک شایانی به تصمیم گیران ارشد اقتصادی کشور و مدیران استان را به همراه خواهد داشت.
این مقام مسول اظهار داشتند اطلاعات واحدهای تولیدی جز اطلاعات محرمانه بنگاه محسوب و صرفا برای برنامه ریزیهای اقتصادی و سایست گذاری ها مورد بهره برداری قرار و سودی که حاکمیت بدست می آورد پایش وضعیت تولید در کشور بوده و سودی که به خود بنگاه می رسد پی بردن به سهم خود از حجم تولیدات کشور است.

 گفتنی است درپایان جلسه پرسش و پاسخ در خصوص حوزه مربوطه برگزار گردید.

 

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 4.164980729421
Query time: 3.3680181503296