X
چهارشنبه, ۲۸ تیر ۱۳۹۶ ۱۲:۱۷ ۲۶۲
چچ
عملکرد مثبت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در تکریم ارباب رجوع

معاون مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد

عملکرد مثبت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در تکریم ارباب رجوع

معاون مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: خوشبختانه سازمان صنعت، معدن و تجارت در تکریم ارباب رجوع عملکرد مثبت و مطلوبی دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی، ممتحن در جمع کارکنان و مسئولان این سازمان اظهار داشت: نگرش وزارت متبوعه، نگاه حمایتی ، هم افزایی و انتقال مهارت بوده و هیچ موضوعی مبنی بر پرونده سازی مطرح نیست.

وی گفت: سال گذشته نخستین اجلاس مدیران بازرسی و نظارت کل کشور در حوزه دستگاه اجرائی با حضور رئیس جمهور برگزار شد و روحانی بر نظارت در دستگاه های اجرایی تاکید کرد.

ممتحن افزود: بی شک باید پیش از آنکه خارج از دستگاه اجرائی، مسائل و مشکلات آن برجسته شده و به عنوان یک امتیاز منفی تلقی شود، باید در درون خانواده و دستگاه مربوطه، عیوب پیدا و رفع شود.

وی بیان کرد: معمولا ناظر در نظارت و بازرسی های خود به ابعادی توجه دارد که کسانی که درون دستگاه هستند، کمتر به آن توجه دارند و آمیختگی کارکنان و مسئولان در درون مجموعه سبب می شود که بسیاری از مواقع متوجه مشکلات نشد.

معاون مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر مسئله توجه به ارزیابی عملکرد تصریح کرد: مسئله ارزیابی مشخص می کند که جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در بین دستگاه های اجرایی کشور در کجا قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه تمامی سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها عملکرد قابل قبولی دارند بیان کرد: این در حالی است که در مستندسازی خبرها ضعیف عمل می کنند و این سبب تنزل عملکرد می شود.

وی با تاکید بر لزوم پاسخگویی به ارباب رجوع در اسرع وقت بیان کرد: عدم پاسخگویی مناسب و به موقع به ارباب رجوع سبب حبس کارشناس مربوطه به مدت ۶ ماه می شود.

معاون مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: خوشبختانه در آذربایجان غربی پاسخگویی به ارباب رجوع مطلوب است.

وی اظهار داشت: در سال گذشته به سبب عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، در بین ۱۴ دستگاه اجرایی برتر کشور قرار گرفت و امتیاز ۸۹ از ۱۰۰ را کسب کرد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 2.7205880482992
Query time: 1.879612604777