X
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۳:۲۳ ۲۹
طبقه بندی : امور صنایع
چچ
تأسیس انجمن های تخصصی صنایع همگن و عضویت کلیه واحدهای صنعتی و معدنی که دارای پروانه بهره برداری فعال در انجمن های مذکور

تأسیس انجمن های تخصصی صنایع همگن و عضویت کلیه واحدهای صنعتی و معدنی که دارای پروانه بهره برداری فعال در انجمن های مذکور

در اجرای تصویب‌نامه‌ شماره 16680‏‏‏‏‏/12‏‏‏‏‏/1 مورخ 12‏‏‏‏‏/10‏‏‏‏‏/77 شورای عالی اداری وآیین‌نامه اجرایی نحوه تأسیس انجمن‌های تخصصی صنایع همگن، به شماره 1547‏/2015‏/17092 مورخ 9‏/4‏/78 و به منظور مشارکت مردمی صاحبان صنایع و معادن در امر تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، حل مشکلات اجرایی و ایجاد حفظ هماهنگی بین اعضاء صنایع همگن و بهره‌برداری شایسته و بهینه از کلیه ظرفیت‌های موجود صنعت در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال تولید؛ پشتیبانی¬ها، مانع¬زدایی¬ها؛ این سازمان اقدام به تأسیس انجمن های تخصصی صنایع همگن به شرح فایل پیوست نموده است. کلیه واحدهای صنعتی و معدنی که دارای پروانه بهره برداری فعال می باشند می توانند به عضویت انجمن های مذکور درآمده و از مزایای قانونی آن بهره مند گردند.

فایل انجمن های تخصصی به پیوست می باشد.

اولویت: متوسط
فایل پیوست
No Cache
Generate time: 3.6807738939921
Query time: 2.973034063975